Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Rainor Melander
Parti
S
Mobil
070-662 27 65
E-post
rainor.melander@kramfors.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Beslutande organ Period
Gode män vid fastighetsbildningsförättningar 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-10-15 - 2022-10-14
Produktionsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Produktionsnämndens politiska beredning 2019-01-01 - 2022-12-31
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.