Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Nina Orefjärd
Parti
V
Mobil
070-418 49 47
E-post
nina.orefjard@pol.kramfors.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Beslutande organ Period
Arvodesberedningen 2021-04-26 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2019-10-28 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12 - 2022-12-31
Ombud Kommunförbundet Västernorrland 2020-06-22 - 2023-06-01
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.