Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Jan Sahlén
Parti
S
Mobil
072-572 45 20
E-post
jan.sahlen@kramfors.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Beslutande organ Period
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kvarkenrådet 2019-01-01 - 2022-12-31
Mittnordenkommittén 2019-01-01 - 2023-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 10 av 10.
Beslutande organ Period
Kommunförbundets styrelse 2019-06-01 - 2020-02-24
Kommunstyrelsen 2019-01-01 - 2019-12-31
Ombud Kommunförbundet Västernorrland 2019-06-01 - 2020-02-24
Ostkustbanan AB styrelseledamot 2019-06-01 - 2020-02-24
Region V-Norrland Forum för företagande och innovation 2019-01-01 - 2020-01-14
Region V-norrland Kulturforum 2019-01-01 - 2020-01-14
Region V-Norrland Regionala samverkansrådet 2019-01-01 - 2020-02-24
Region V-Norrland Regionala transportgruppen 2019-01-01 - 2020-01-14
Region V-Norrland Stora samverkansrådet 2019-01-01 - 2020-02-24
Region V-Norrland Transportforum 2019-01-01 - 2020-01-14