Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Thomas Andersson
Parti
C
Mobil
0706582637
E-post
thomas.andersson@pol.kramfors.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Beslutande organ Period
Budgetberedning 2023-01-01 - 2026-12-31
Gode män vid fastighetsbildningsförättningar 2023-01-01 - 2027-01-01
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-15
Kommunstyrelsen 2023-01-01 - 2026-12-31
Produktionsnämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Beslutande organ Period
Kommunstyrelsen 2021-06-21 - 2022-12-31