Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Thomas Andersson
Parti
C
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Beslutande organ Period
Gode män vid fastighetsbildningsförättningar 2023-01-01 - 2027-01-01
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-15
Kommunstyrelsen 2023-01-01 - 2026-12-31
Produktionsnämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Beslutande organ Period
Kommunstyrelsen 2021-06-21 - 2022-12-31