Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Ida Stafrin
Parti
C
Telefon
0612-80129
E-post
ida.stafrin@pol.kramfors.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 13 av 13.
Beslutande organ Period
Budgetberedning 2023-01-01 - 2026-12-31
Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 2023-01-01 - 2027-01-01
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-15
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-10-15 - 2026-10-15
Kommunstyrelsen 2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-01 - 2027-01-01
Oppositionsråd 2023-01-01 - 2027-01-01
Pensionsstiftelsen 2023-01-01 - 2027-01-01
Region V-Norrland Regionala samverkansrådet 2023-01-01 - 2027-01-01
Region V-Norrland Stora samverkansrådet 2023-01-01 - 2027-01-01
Styrelsen Krambo AB 2023-01-01 - 2027-01-01
Styrelsen Kramfast AB 2023-01-01 - 2027-01-01
Styrelsen Kramfors Kommunhus AB 2023-01-01 - 2027-01-01
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 26 av 26.
Beslutande organ Period
Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 2019-01-01 - 2022-12-31
Höga Kusten Destinationsutvecklings bolag AB 2019-06-01 - 2023-06-01
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges partigruppledare 2021-02-08 - 2022-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunförbundet Kultur och fritidspresidiet 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunförbundets styrelse 2019-06-01 - 2023-06-01
Kommunstyrelsen 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31
Ombud bolagsstämma Ostkustbanan AB 2019-06-01 - 2023-06-01
Ombud bolagsstämma Ostkustbanan AB 2015-09-28 - 2019-05-31
Ombud Kommunförbundet Västernorrland 2019-06-01 - 2023-06-01
Oppositionsråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Ostkustbanan AB Ägarforum 2019-06-01 - 2023-06-01
Pensionsstiftelsen 2019-01-01 - 2022-12-31
Region V-Norrland Forum för företagande och innovation 2019-01-01 - 2022-12-31
Region V-Norrland Hållbarhetsrådet 2019-01-01 - 2022-12-31
Region V-norrland Kulturforum 2019-01-01 - 2020-11-24
Region V-Norrland Regionala samverkansrådet 2019-01-01 - 2022-12-31
Region V-Norrland Regionala transportgruppen 2019-01-01 - 2022-12-31
Region V-Norrland Stora samverkansrådet 2019-01-01 - 2022-12-31
Region V-Norrland Transportforum 2019-01-01 - 2022-12-31
Samordningsförbundet i Kramfors 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen Krambo AB 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen Kramfast AB 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen Kramfors Kommunhus AB 2019-01-01 - 2022-12-31