Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Faisal Okla
Parti
S
Ledamoten har inga nuvarande uppdrag. Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Beslutande organ Period
Överförmyndarnämnden 2023-01-01 - 2023-02-27