Bolagsstämman Kramfors Kommunhus ABLedamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 6 av 6.
Namn Parti Ort Uppdrag
Barbro Lindahl S lekmannarevisor
Bertil Böhlin C lekmannarevisor
Gun Larsson V lekmannarevisor
Malin Svanholm S Ordförande
Peter Hedberg S Stämmoombud

Gudrun Sjödin S Ersättare


Sida 1 av 1