Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Barbro Lindahl
Parti
S
Mobil
070-399 74 43
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Beslutande organ Period
Bolagsstämman Kramfors Kommunhus AB 2023-01-01 - 2027-01-01
Budgetberedning 2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunfullmäktiges revisorer 2023-01-01 - 2027-01-01
Styrelsen Kramfors Kommunhus AB 2023-01-01 - 2027-01-01
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 11 av 11.
Beslutande organ Period
Bolagsstämman Kramfast AB 2019-01-01 - 2022-12-31
Bolagsstämman Kramfors Kommunhus AB 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges revisorer 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen 2019-01-01 - 2022-12-31
Lekmannarevision i Kommunhus AB 2019-06-01 - 2023-06-01
Lekmannarevision i Kramfast AB 2019-06-01 - 2023-06-01
Lekmannarevision i Samordningsförbundet i Kramfors 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen Kramfast AB 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen Kramfors Kommunhus AB 2019-01-01 - 2022-12-31
Välfärdsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31