Bolagsstämman Kramfors Mediateknik ABLedamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 6 av 6.
Namn Parti Ort Uppdrag
Susanne Viklund S ordförande
Eva Lygdman S stämmoombud
Bertil Böhlin C lekmannarevisor
Gun Larsson V lekmannarevisor
Lennart Hallberg S lekmannarevisor

Lisbet Boman S Ersättare


Sida 1 av 1