Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Susanne Viklund
Parti
S
Mobil
0767892504
E-post
susanne.viklund@pol.kramfors.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 10 av 10.
Beslutande organ Period
Arvodesberedningen 2023-01-01 - 2027-01-01
Bolagsstämman Kramfors Mediateknik AB 2023-01-01 - 2027-01-01
Budgetberedning 2023-01-01 - 2026-12-31
Gode män vid fastighetsbildningsförättningar 2023-01-01 - 2027-01-01
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-15
Kommunstyrelsen 2023-01-01 - 2026-12-31
Styrelsen Kramfors Kommunhus AB 2023-01-01 - 2027-01-01
Styrelsen Kramfors Mediateknik AB 2023-01-01 - 2027-01-01
Valnämnden 2023-01-01 - 2027-01-01
Välfärdsnämnden 2023-01-01 - 2027-01-01
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 9 av 9.
Beslutande organ Period
Bolagsstämman Kramfors Mediateknik AB 2019-01-01 - 2022-12-31
Gode män vid fastighetsbildningsförättningar 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2020-03-02 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2019-01-01 - 2022-12-31
Ombud Kommunförbundet Västernorrland 2020-02-24 - 2023-06-01
Styrelsen Kramfors Kommunhus AB 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen Kramfors Mediateknik AB 2020-06-24 - 2022-12-31
Valnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Välfärdsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31