Bolagsstämman Höga Kusten Airport ABLedamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 4 av 4.
Namn Parti Ort Uppdrag
Gudrun Sjödin S ordförande
Jon Björkman V stämmoombud
Kjell-Åke Sjöström V stämmoombud

Eleonora Asplund S Ersättare


Sida 1 av 1