Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Jon Björkman
Parti
V
Mobil
070-202 91 98
E-post
jon.bjorkman@kramfors.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 13 av 13.
Beslutande organ Period
Bildningsnämnden 2023-01-01 - 2026-12-21
Bildningsnämndens politiska beredning 2023-01-01 - 2027-01-01
Bolagsstämman Höga Kusten Airport AB 2023-01-01 - 2027-01-01
Budgetberedning 2023-01-01 - 2026-12-31
Förbundsdirektionen för Kollektivtrafikmyndigheten 2023-01-01 - 2027-01-01
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-15
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-10-15 - 2026-10-15
Kommunstyrelsen 2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-01 - 2027-01-01
Pensionsstiftelsen 2023-01-01 - 2027-01-01
Region V-Norrland Regionala samverkansrådet 2023-01-01 - 2027-01-01
Region V-Norrland Stora samverkansrådet 2023-01-01 - 2027-01-01
Styrelsen Kramfors Kommunhus AB 2023-01-01 - 2027-01-01
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 21 av 21.
Beslutande organ Period
Bolagsstämman Höga Kusten Airport AB 2020-01-14 - 2022-12-31
Förvaltningsrådet för Höga Kusten 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges partigruppledare 2022-06-20 - 2022-12-31
Kommunförbundet Kultur och fritidspresidiet 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunförbundets styrelse 2019-06-01 - 2023-06-01
Kommunstyrelsen 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31
Ombud bolagsstämma Kramfors Industri AB 2019-04-23 - 2023-05-31
Ombud bolagsstämma Ostkustbanan AB 2019-06-01 - 2023-06-01
Ombud Kommunförbundet Västernorrland 2019-06-01 - 2023-06-01
Ostkustbanan AB Ägarforum 2019-05-27 - 2023-06-01
Pensionsstiftelsen 2019-01-01 - 2022-12-31
Region V-Norrland Hållbarhetsrådet 2019-01-01 - 2022-12-31
Region V-norrland Kulturforum 2020-01-14 - 2022-12-31
Region V-Norrland Regionala samverkansrådet 2019-01-01 - 2022-12-31
Region V-Norrland Stora samverkansrådet 2019-01-01 - 2022-12-31
Region V-Norrland Styrgrupp KOLL2020 2019-01-01 - 2022-12-31
Samrådsgruppen för Höga Kusten-Kvarken skärgård 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen Kramfors Kommunhus AB 2019-01-01 - 2022-12-31
Ådalshälsan AB 2019-06-01 - 2022-05-31