Kommunfullmäktiges partigruppledareLedamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 6 av 6.
Namn Parti Ort Uppdrag
Anders Åkerman C gruppledare
Bengt Sörlin SD gruppledare
Elisabeth Öhman KD gruppledare
Jari Merikanto M gruppledare
Siw Sachs S gruppledare
Victoria Jonsson V gruppledare


Sida 1 av 1