Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Anders Åkerman
Parti
C
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 8 av 8.
Beslutande organ Period
Bildningsnämnden 2023-01-01 - 2026-12-21
Budgetberedning 2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-15
Kommunfullmäktiges partigruppledare 2023-01-01 - 2027-01-01
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-10-15 - 2026-10-15
Kommunstyrelsen 2023-01-01 - 2026-12-31
Samordningsförbundet i Kramfors 2023-01-01 - 2027-01-01
Styrelsen Höga Kusten Airport AB 2023-01-01 - 2027-01-01
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Beslutande organ Period
Kommunstyrelsen 2019-11-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-26 - 2022-12-31
Region V-Norrland Regionala samverkansrådet 2021-04-26 - 2022-12-31
Region V-Norrland Stora samverkansrådet 2021-04-26 - 2022-12-31
Styrelsen Höga Kusten Airport AB 2021-02-08 - 2022-12-31