Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Åsa Svensson
Parti
C
Mobil
073-829 88 68
E-post
asa.svensson@pol.kramfors.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Beslutande organ Period
Gode män vid fastighetsbildningsförättningar 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2019-09-23 - 2022-10-14
Överförmyndarnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.