Överförmyndarnämnden

Sekreterare: Henrik Eriksson

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 12 av 12.
Namn Parti Ort Uppdrag
Malin Åhman S ordförande
Åsa Sjölander S Ledamot
Ingmari Georgsson V vice ordförande
Magnus Svensson C Ledamot
Lillemor Zidén M Ledamot
Lennart Hallberg S lekmannarevisor
Staffan Sjölund S lekmannarevisor

Kristina Löfroth S Ersättare
Örjan Edström S Ersättare
Thomas Lundberg V Ersättare
Åsa Svensson C Ersättare
Johanna Zidén M Ersättare


Sida 1 av 1