Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Johanna Zidén
Parti
M
Mobil
070-344 30 10
E-post
johanna.ziden@pol.kramfors.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 7 av 7.
Beslutande organ Period
Budgetberedning 2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-15
Kommunstyrelsen 2023-01-01 - 2026-12-31
Socialutskottet 2023-01-01 - 2027-01-01
Styrelsen Krambo AB 2023-01-01 - 2027-01-01
Välfärdsnämnden 2023-01-01 - 2027-01-01
Välfärdsnämndens politiska beredning 2023-01-01 - 2027-01-01
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 8 av 8.
Beslutande organ Period
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Socialutskottet 2021-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen Krambo AB 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen Kramfors Mediateknik AB 2023-01-01 - 2023-06-01
Styrelsen Kramfors Mediateknik AB 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnden 2022-04-25 - 2022-12-31
Välfärdsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31