Välfärdsnämnden

Sekreterare: Beatrice Halén

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 15 av 31.
Namn Parti Ort Uppdrag
Gudrun Sjödin S ordförande
Eva Lygdman S Ledamot
Carl-Gunnar Krooks S Ledamot
Jeanette Eriksson S Ledamot
Patrik Melander S Ledamot
Linda Wester S Ledamot
Anette Agrell V vice ordförande
Göran Fahlén V Ledamot
Annika Östman C Ledamot
Ann-Christine Näsholm C Ledamot
Therese Hägglund C Ledamot
Johanna Zidén M Ledamot
Gunnel Nordin SD Ledamot
Barbro Lindahl S lekmannarevisor
Bertil Böhlin C lekmannarevisor


Sida 1 av 3