Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Krister Asplund
Parti
S
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Beslutande organ Period
Bildningsnämnden 2023-06-26 - 2026-12-21
Budgetberedning 2023-01-01 - 2026-12-31
Välfärdsnämnden 2023-01-01 - 2027-01-01
Överförmyndarnämnden 2023-01-01 - 2027-01-01
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Beslutande organ Period
Arvodesberedningen 2021-10-25 - 2022-12-31