Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Krister Asplund
Parti
S
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Beslutande organ Period
Arvodesberedningen 2021-10-25 - 2022-12-31
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.