Bildningsnämndens politiska beredning

Sekreterare: Beatrice Halén

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 10 av 10.
Namn Parti Ort Uppdrag
Thomas Näsholm S ordförande
Amanda Karlsson M Ledamot
Inga-Britt Andersson C Ledamot
Ulrike Schwinn S vice ordförande
Victoria Jonsson V Ledamot

Ann-Louise Zetterblad C Ersättare
Jon Björkman V Ersättare
Pelle Anderzon S Ersättare
Razan Ahmed S Ersättare
Sven Behring M Ersättare


Sida 1 av 1