Bildningsnämndens politiska beredning

Sekreterare: Beatrice Halén

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 5 av 5.
Namn Parti Ort Uppdrag
Thomas Näsholm S Ordförande
Thomas Lundberg V Vice ordförande
Lisbet Boman S Ledamot
Ann-Louise Zetterblad C Ledamot
Inga-Britt Andersson C Ledamot


Sida 1 av 1