Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Lillemor Zidén
Parti
M
E-post
lillemor.ziden@pol.kramfors.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 7 av 7.
Beslutande organ Period
Arvodesberedningen 2019-01-01 - 2022-12-31
Bildningsnämnden 2019-01-12 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-29 - 2022-10-14
Styrelsen Höga Kusten Airport AB 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen Kramfast AB 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnden 2022-04-25 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.