Valnämnden

Sekreterare: Henrik Eriksson

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 10 av 10.
Namn Parti Ort Uppdrag
Susanne Viklund S ordförande
Jenny Westerlund S Ledamot
Ingmari Georgsson V vice ordförande
Magnus Svensson C Ledamot
Johanna Zidén M Ledamot

Rolf Eriksson S Ersättare
Kristina Löfroth S Ersättare
Lennart Johansson V Ersättare
Jörgen Carlström C Ersättare
Lillemor Zidén M Ersättare


Sida 1 av 1