Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Magnus Svensson
Parti
C
Mobil
070-323 07 94
E-post
magnus.svensson@pol.kramfors.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Beslutande organ Period
Arvodesberedningen 2021-10-25 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Valnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.