Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Vakant
Parti
KD
Ledamoten har inga nuvarande uppdrag. Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Beslutande organ Period
Bildningsnämnden 2023-01-01 - 2024-02-26